Website opleiding Hulpverlener - Ambulancier

WELKOM OP DE WEBSITE VOOR DE HULPVERLENER-AMBULANCIER VAN WEST-VLAANDEREN

De vzw. WOBRA organiseert jaarlijks: - de basisopleidingen van de Hulpverlener-Ambulancier,( 100 tal cursisten )
                           - de permanente vormingen voor een 1000-tal ambulanciers DGH,
                           - de door de FOD Volksgezondheid voorgeschreven programma's in het kader van 
                            specifieke projecten ( AED, CIC calltakers, ASTRID,...),
                           - de door de opleidingsraad voorgestelde vormings-, trainings- en opleidingscycli,
                           - vormingen en opleidingen in het kader van de noodplanning
                           - opleidingen evacuatie van een verzorgingsinstelling

WOBRA is daarmee uitgegroeid tot een voornaam kennis- en expertisecentrum betreffende de dringende geneeskundige
hulpverlening.
De combinatie van deze opleidingen en ervaringen uit het werkveld worden zeer sterk gewaardeerd door alle deelnemers
van onze cursussen.
Om alle participanten van onze opleidingen voldoende te informeren, werd deze website ontwikkeld.
Hieronder kunt u de laatste nieuwe berichten nalezen.
Bijkomende uitleg over de opleidingen is te vinden onder de verschillende rubrieken.

GEBRUIK STEEDS HET PERSOONLIJK ID-NUMMER VAN DE AMBULANCIER BIJ ELKE COMMUNICATIE EN BRIEFWISSELING.
Laatste nieuws (01-07-14)

01-07-14: Resultaten 2de zittijd

24-06-14: Resultaten 2de zittijd basiscursus HVA VJ 2014 zullen op de website worden geplaatst na goedkeuring van de opleidingsraad van 30 juni 2014

23-06-14: Resultaten 5 jrl beoordelingsproef van zaterdag 21 juni 2014

17-06-14: Stageschrift (Deel I en Deel II) + stagereglement werden aangepast

17-06-14: Stageregeling basiscursus HVA VJ 2014

17-06-14: Resultaten basiscursus HVA VJ 14: 1ste zit Groep A EN 1ste zit Groep B

13-06-14: Resultaten 5 jrl beoordelingsproef van donderdag 12-06-14

11-06-14: Resultaten schriftelijk theorie examen basiscursus HVA VJ 2014

10-06-14: Timing praktijkexamen basiscursus HVA VJ zaterdag 14-06-14

10-06-14: Update inschrijvingen en aanwezigheden Permanente Vorming 6u theoriemodule te Zedelgem

10-06-14: Update inschrijvingen en aanwezigheden Permanente Vorming 6u theoriemodule te Zedelgem

04-06-14: Voor de cursisten van de basiscursus HVA VJ 2014: De theorie examens op 7 juni 2014 gaan door in BLOK D!!! Alvast veel succes!

04-06-14: Timing 5 jrl beoordelingsproef van donderdag 12-06-14

04-06-14: Brief en inschrijvingsformulier basiscursus HVA NJ 2014

27-05-14: Resultaten 5 jrl beoordelingsproef van zaterdag 24-05-14

22-05-14: Bericht aan de cursisten basisopleiding HVA 2014 VJ:Planning zaterdag 24 mei 2014

Voormiddag:

  1.  groep A naar hulpcentrum 100 te Brugge: zie plan
  2.  groep B naar campuspov

namiddag:

  1.  groep A naar campuspov
  2.  groep B naar hulpcentrum 100 te Brugge

schrijfgerief meenemen.

12-05-14: Update inschrijvingen en aanwezigheden Permanente Vorming 6u theoriemodule te Zedelgem

09-05-14:Timing 5 jrl beoordelingsproef van zaterdag 24-05-14

30-04-14: Update inschrijvingen Permanente Vorming 6u theoriemodule Zedelgem

28-04-14: Resultaten 5 jrl beoordelingsproef van donderdag 24-04-2014

15-04-14: Update inschrijvingen Permanente Vorming 6u theoriemodule te Zedelgem

11-04-14: AANKONDIGING: KENN GURDEBEKE WORDT DE NIEUWE OPLEIDINGSCOÖRDINATOR HVA!!! Klik op de link voor een voorstelling en wat meer info.

28-mrt-14: Update inschrijvingen Permanente Vorming 6u theoriemodule te Zedelgem

28-mrt-14: Resultaten 5 jrl beoordelingsproef van zaterdag 22-03-2014

27-mrt-14: Bericht aan ALLE cursisten Hulpverlener-Ambulancier op zaterdag 29/03/2014

PARKEREN OP DE PARKING NIET MOGELIJK

PARKEREN TOEGELATEN OP VLOETHEMVELD, iets verder dan campuspov, rechts van de baan.

18-mrt-14: Update inschrijvingen Permanente Vorming 6u theoriemodule te Zedelgem

18-mrt-14: Timing 5 jrl beoordelingsproef van zaterdag 22-03-14

Volg ons nu ook op Facebook: http://www.facebook.com/WobraVzw
                  TWITTER


24-feb-14: Resultaten 5 jrl beoordelingsproef van do 20-02-14

17-feb-14: Bericht basisopleiding HVA 2014 VJ
         Presentatie anatomie is beschikbaar = te kennen leerstof

17-feb-14: Update inschrijvingen theoriemodule PV HVA
         Timing eval proef donderdag 20-02-14

03-feb-14: Basis HVA 2014 VJ
         Tekst rond spinale immobilisatie toegevoegd aan leerstof van het handboek.

27-jan-14: Resultaten eval proef van 25/01/2014

24-jan-14: Update inschrijvingen theoriemodule PV HVA

17-jan-14: Timing 5 jrl beoordelingsproef van 25/01/2014 
          Update inschrijvingen theoriemodules PV HVA!!!!!

07-jan-14: Bericht aan de cursisten basisopleiding HVA 2014 VJ:
        Het nieuwe handboek staat beschikbaar op deze website

Introductiedag nieuwe basisopleiding Hulpverlener-Ambulancier 2014 voorjaar
Zoals voorzien op de aankondiging gaat er een info moment door op zaterdag 14 december 2013 van 1330 tot 1630
op campus POV.
Alle nodige uitleg over de komende opleiding zal daar gegeven worden.

" Voor deze opleiding is er een introductiemoment voorzien op zaterdag 14 december 2013 van 1330 tot 1630.
 De cursisten krijgen daar alle nodige uitleg rond de opleiding, de administratieve formaliteiten en het gebruik van het P.O.V."

De lijst van toegelaten cursisten is beschikbaar!!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5-dec-13: eindtabel aanwezigheden theoriemodule permanente vormingen HVA

23-nov-13 16:53: resultaten 5 jrl beoordelingsproef van zaterdag 23/11/2013

14-nov-13: Timing 5 jrl beoordelingsproef van zaterdag 23/11/2013

14-nov-13: overzicht eindbeoordelingen stage HVA basis 2013 VJ
Op 7 november werden de stageresultaten van bovenvermelde opleiding gevalideerd.
De brevetten zijn in opmaak en worden binnenkort verzonden.
Proficiat aan alle geslaagden. Mooie resultaten.

2-nov-13: bericht aan de cursisten basisopleiding HVA 2013 VJ
De stageperiode is afgelopen.
De opleidingsraad HVA zal de stages bespreken op donderdag 7 november, de opleiding afsluiten en de brevetten valideren.
U kunt hier een overzicht vinden van de reeds ingezonden documenten.
Graag de tekorten zo snel mogelijk op te sturen.
Na 7 november 12u00, worden geen stagedocumenten meer aangenomen.

PROJECT GESPECIALISEERDE PRAKTIJKOPLEIDING SPINALE IMMOBILISATIE
OPLEIDING VAK DOCENTEN
Beste,
In het voorjaar van 2014 wenst WOBRA vzw te starten met een praktijkgerichte opleiding rond spinale immobilisatie.
Deze opleiding zal aangeboden worden aan de Hulpverlener-Ambulancier en MUG verpleegkundigen.

Om deze opleiding te kunnen aanbieden op een kwalitatieve en uniforme manier, gaan we over tot het opleiden en trainen
van specifieke vakdocenten.

Deze opleiding is nog voorzien tijdens het najaar 2013.

Wie is kandidaat vakdocent:
> iedere HVA met minstens vijf jaar ervaring
> iedere MUG verpleegkundige met minstens drie jaar ervaring
> voldoen aan het profiel in bijlage.

SNEL INSCHRIJVEN WANT DE PLAATSEN ZIJN BEPERKT!!!!!


26-oct-13: resultaten 5 jrl beoordelingsproef van donderdag 24 oktober 2013

17-oct-13: Timing 5 jrl beoordelingsproef van donderdag 24 oktober 2013

7-oct-13: resultaten van de 5 jrl beoordelingsproef van zaterdag 21/09/2013

12-sep-13: aanvullingen

> inschrijvingsformulier voor de 5 jrl beoordelingsproeven van 2014!
> Organisatie van de permanente vormingen in 2014
   > toelichtingsnota
   > aankondiging
   > brief inschrijvingen
   > tabel inschrijvingen
> Timing vijfjrl beoordelingsproef van zaterdag 21 september 2013

6-sep-13: bericht aan cursisten basisopleiding HVA 2013 VJ
Onder deze link kunt u een overzicht vinden van de reeds ontvangen documenten mbt de stage HVA.
We zijn nu halfweg de stageperiode.
Hoog tijd dus om een overzicht te geven.
Veel leerplezier.

30-aug-13: THEORIE MODULES permanente vormingen HVA
Een nieuw overzicht is beschikbaar op datum van 30 augustus 2013.
Alle dienstverantwoordelijken en HVA worden verzocht de inschrijvingen voor komende sessies goed na te zien.
Afwezigen hebben geen kans meer om andere sessies te volgen.
Het is dus belangrijk dat alle ingeschreven cursisten aanwezig zijn op hun sessie.

30-aug-13: resultaten 5 jrl beoordelingsproef van donderdag 29/08/2013

23-aug-13: Timing 5 jrl beoordelingsproef van donderdag 29 augustus 2013
           Aanvulling tabel extra bijscholingen
           Aankondiging NIEUWE basisopleiding HVA 2014 VJ + nodige documenten

4-jul-13: stage HVA basis 2013 VJ
NIEUWE AFSPRAKEN:

* Stageschrift bestaat nu uit drie delen
* deel 1: stage reglement
   - lezen en ondertekenen
   - mailen naar WOBRA en stagecoördinator
* deel 2: deel voor de cursist
   - digitaal invullen van verslagen
   - mailen in WORD versie naar de stage coördinator
   - wijzigingen aanbrengen indien nodig
   - afgewerkt schrift per mail bezorgen voor een eindbeoordeling
* deel 3: deel voor de stagebegeleiders
   - afprinten , aanvullen en afgeven op de twee stageplaatsen
   - stagecoördinator mag dit document inscannen in KLEUR, en per mail bezorgen aan WOBRA

STAGEREGELING !!!!
Lees vooraf duidelijk het reglement.

24-jun-13 13:26: resultaten tweede zittijd basisopleiding HVA 2013 VJ, zijn beschikbaar.
Proficiat aal alle geslaagden.
Vanaf vrijdag 5 juli 2013 zal de stageregeling beschikbaar zijn.
Het nieuwe stageschrift staat nog niet op de website. Wacht dus nog even alvorens het huidige af te printen.

17-jun-13 17:23: resultaten 5 jrl beoordelingsproef van donderdag 13/06/2013

17-jun-13 13:46: basisopleiding HVA 2013 VJ
> resultaten mondeling praktijkexamen van zaterdag 15 juni 2013
> Timing 2de zittijd van zaterdag 22 juni 2013

15-jun-13 18:30: resultaten mondeling examen basis 2013 VJ
Omwille van een extra controle, zullen de resultaten pas op maandag 17/06 beschikbaar zijn.
Het herexamen gaat door op zaterdag 22/06/2013 om 08u30 voor iedereen.
Met dank voor het geduld.

13-jun-13: resultaten schriftelijk theorie examen basis 2013 VJ, groep A

10-jun-13: omzendbrief interactieve tool ASTRID communicatie

10-jun-13: resultaten schriftelijk theorie examen basis 2013 VJ, groep B: beschikbaar

6-jun-13: bericht voor cursisten basisopleiding HVA 2013 VJ
schriftelijk theorie examen gaat door in leslokaal D1 ( groep A ) en D2 ( groep B )

TIMING MONDELING PRAKTIJKEXAMEN IS BESCHIKBAAR.
WISSELINGEN ENKEL MOGELIJK NA CONTACT MET OPLEIDINGSCOORDINATOR!!

6-jun-13: resultaten 5 jrl beoordelingsproef van zaterdag 25 mei 2013
         + TIMING 5 JRL BEOORDELINGSPROEF VAN DONDERDAG 13 JUNI 2013

23-may-13: 
- stage resultaten basis 2012 NJ
- update inschrijvingen en deelnemers theorie modules

18-may-13: bericht aan de cursisten basisopleiding HVA 2013 VJ
Het HCS 112 is te bereiken via het plan in bijlage.
Iedereen aanwezig tegen 08u30.
Zoveel mogelijk carpoolen.
Eigen drank en middagmaal voorzien.


17-may-13: Timing 5 jrl beoordelingsproef van zaterdag 25 mei 2013

13-may-13: MIP opleiding voor cursisten basisopleiding HVA 2012 najaar
Beste cursisten,
Zoals afgesproken gaat de MIP opleiding door op zaterdag 25 mei 2013, van 0830 tot 1230.( VOORMIDDAG )
locatie: POV te Zedelgem, sporthal.
Gelieve tijdig aanwezig te zijn.

3-may-13: resultaten 5 jrl beoordelingsproef van 25/04/2013

18-apr-13: teksten theoriemodule PV HVA

15-apr-13: timing 5 jrl beoordelingsproef van donderdag 25 april 2013 + tabel inschrijvingen theorie module

25-mar-13: resultaten 5 jrl beoordelingsproef van zaterdag 23 maart 2013

18-mar-13: bericht aan de cursisten basis HVA 2013 VJ
Voor de les van zaterdag 23 maart 2013: zoveel mogelijk carpoolen + wagens parkeren op parking Vloethemveld
( voorbij het POV, rechts indraaien )
Op deze dag is er een frituur aanwezig op het POV gezien we hier met een 300 tal cursisten aanwezig zullen zijn.

14-mar-13: Omzendbrief ICM/2013/HERPROG/C02
Naar aanleiding van de herprogrammatie van de ASTRID zenders van discipline 2, werd een omzendbrief opgemaakt
met de praktische richtlijnen en toepassingen. Deze omzendbrief is de basis van de opleidingen ASTRID in de theorie
module van de permanente vormingen 2013. 

14-mar-13: Timing 5 jrl beoordelingsproef van zaterdag 23 maart 2013

8-mar-13: overzicht inschrijvingen theoriemodule PV HVA

4-mar-13: teksten PV THEORIE module: Opleidingen>permanente vormingen>teksten

25-feb-13: resultaten 5 jrl beoordelingsproef van donderdag 21/02/2013

22-feb-13: overzicht inschrijvingen theoriemodule PV HVA

18-feb-13: overzicht inschrijvingen theoriemodule PV HVA

4-feb-13: omzendbrief van 28 januari 2013 mbt het bestek van MUG en ambulancevoertuigen > documentatie > KB

28-jan-13: resultaten 5 jrl beoordelingsproef van zaterdag 26/01/2013 +
resultaten herexamen basis HVA 2012 NJ

18-jan-13: basisopleiding HVA 2012 NJ
- resultaten schriftelijk theorie examen van maandag 14/01/2013
- resultaten mondeling praktijkexamen van donderdag 17/01/2013
- regeling herexamen van maandag 28 januari 2013
Proficiat aan de geslaagden.
De stageregeling zal binnenkort kenbaar gemaakt worden.

10-jan-13: NIEUW FORMULIER HVA
Onder formulieren van de permanente vormingen kunt u het nieuwe document vinden om
   - nieuwe cursisten in te schrijven
   - cursisten uit te schrijven
   - mutatie aan te vragen

10-jan-13: basisopleiding HVA 2012 NJ:
Timing mondeling praktijkexamen van donderdag 17 januari 2013.
Aanmelden in blok H met identiteitskaart.

Niet vergeten: maandag 14 januari 2013 om 0830 stipt:
Schriftelijk theoretisch examen.
Aanmelden blok C
Veel succes bij het studeren.